ЦЪРКВАТА Е ОБЕКТ НА ВЪРХОВНОТО ВНИМАНИЕ НА ХРИСТОС

 

Слаба и грешаща, трябващо постоянно да бъде предупреждавана и съветвана, църквата въпреки всичко е обект на върховното внимание на Христос. Той прави опити с благодатта върху човешките сърца и постига такова преобразяване на характера, че ангелите биват изумени и изразяват радостта си в песни на възхвала. Те се радват при мисълта, че грешните, паднали човешки същества могат да бъде така преобразени.