ЦЪРКВАТА Е СВЕТИЛИЩЕ

За смирения вярващ Божият дом на земята (църквата) е врата към небето. Песните на хвала, молитвите, изговорените от проповедника слова са Божии избрани вестители, които да подготвят народа за небесната църква. Там всичко ще бъде съвършено… Домът е светилището за семейството. Вътрешната стаичка или гората е спокойно място за лично поклонение, но църквата е светилище за събралите се вярващи.