ЦЪРКВАТА НЯМА ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА

„И на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да ѝ надделеят“ (Мат. 16:18).

Тези, които пазят Божиите заповеди и имат вяра в Исус, ще почувстват гнева на змея и на неговите множества. Сатана знае точния брой на човеците по земята, които са негови поданици; той контролира отпадналите църкви; но има и една малка група, която не признава неговата власт. Ако би могъл да ги изличи от лицето на земята, триумфът му би бил пълен. Както е повлиял на езически народи в стремежа им да унищожат Израил, така и в близко бъдеще ще възбужда умовете на злонамерените сили на земята, за да погуби Божия народ (…) Тяхната единствена надежда е в Божията милост; тяхната единствена защита ще бъде молитвата.

Действителните опитности на Божия народ в дните на Естир не са характерни единствено за тази епоха. Този, който открива истината, като гледа в края на времето, заявява: „Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус“ (Откровение 12:17). Някои, които днес живеят на земята, ще видят изпълнението на тези думи.

С напредване на годините гневът на Сатана нараства и неговото дело на заблуда и разрушение ще достигне кулминацията си през времето на скръбта.

Сатана ще твори чудеса, за да заблуждава; ще издигне своята сила като върховна. Може би ще изглежда, че църквата е загубила битката, но тя няма да бъде победена. Този остатък ще бъде пресят – чистото жито ще се отдели. Това е ужасно изпитание, но то трябва да се случи. Никой освен онези, които побеждават чрез кръвта на Агнето и Неговото свидетелство, няма да бъде намерен за истинен и верен, без петно или бръчка от грях, без измама в устата си.

Бог заявява: „(…) майка може да забрави сучещото си дете, но Аз не ще те забравя“ (…) Той мисли за своите деца с най-нежната привързаност, предано – като държи пред себе си възпоменателна книга, за да не забрави никога децата, които са под Негова опека.