ЦЪРКВАТА

“Отче свети, опази ги в Името Си, което си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.” Йн. 17:11

Църквата е обект на най-голям интерес от страна на Христа; тя е обсипана и обградена с Неговата най-голяма грижа. Църквата е ангажирана в осигуряването на познанието за Бога и Исуса Христа, което знание е вечен живот за всички, които Го приемат. Във всяка отделна душа Бог търси проявата на стабилни, непоклатими принципи. Тогава тези принципи ще могат да донесат от съкровищницата думите, които са претеглени с принципите и мярката на вечната истина.