ЦЯЛАТА ЗЕМЯ ЩЕ БЪДЕ ПРОСВЕТЕНА

„След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава“. (Откр.18:1)

Краят на всичко е близо. Бог въздейства върху всеки ум, който е отворен да приеме влиянието на Неговия Свети Дух. Изпраща вестители, които да занесат предупреждението до всяко място. Бог изпитва посвещението на Своите църкви и тяхната готовност да проявяват послушание към водителството на Духа. Познанието ще се увеличава. Небесните вестители ще бъдат навсякъде, търсейки по всякакъв възможен начин да предупредят хората за идващия съд и да представят радостната вест за спасение чрез нашия Господ Исус Христос. Стандартът на правдата ще бъде издигнат. Божият Дух влияе върху човешките сърца и онези, които откликнат на това влияние, ще станат светлина в света. Те ще отиват навсякъде, за да предадат и на другите светлината, която са получили, както стана при слизането на Духа на Петдесятница. И когато тяхната светлина свети, те ще получават още и още от силата на Духа. Земята ще бъде просветена от Божията слава.

Тази вест ще приключи със сила и мощ, надминаващи среднощния вик. Божи служители, заредени със сила отгоре, с блеснали от свято посвещение лица, ще прогласяват небесната вест.

Мнозина ще хвалят Бога. Болни ще бъдат изцелявани и много други чудеса ще се извършват. Вижда се застъпнически дух, какъвто е проявяван по времето на Петдесятница. Стотици и хиляди посещават семейства и отварят пред тях Божието слово. Сърца се обръщат чрез силата на Светия Дух. Наблюдава се дух на истинско обръщане. Навсякъде врати се отварят за прогласяване на истината. Светът е просветен от небесно влияние.