ЦЯЛОТО НЕБЕ НА ТВОЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Създателят на всяко нещо беше . . . който сътвори човешката душа, с нейния капацитет да познава и да обича. А по самата си същност Той не е такъв, че да остави нуждите на душата незадоволени. Никакъв неосезаем принцип, никаква неперсонална същност или просто някаква абстрактност не могат да задоволят нуждите и копнежите на човешките същества в този живот на борба с греха, мъката и болката. . . . Имаме нужда да се притиснем към една ръка, която е топла, да се доверим на едно сърце, което е пълно с нежност. А Бог се е разкрил именно като такъв в Своето Слово. Нуждаем се от божествена помощ, ако възнамеряваме да поддържаме лампите си светещи. Но Исус умря, за да осигури тази помощ. Той отправя поканата: „Нека се хване за силата Ми, за да се примири с Мене! Да! и ще се примири с Мене.” Притисни се към ръката на Безкрайната Сила; тогава ще откриеш колко е скъп Той на душата ти и цялото небе ще бъде на твое разположение.

Битката за твоя ум (biblebg.com)