ЦЯЛОТО НЕБЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ НАС

Исус е нашият Приятел. Цялото небе се интересува от благополучието ни. Нашето безпокойство и страх наскърбяват Светия Божи Дух. Не бива да се поддаваме на загриженост, която само ни дразни и изморява, но не ни помага да понасяме изпитанията. Не бива да даваме никакво място на онова недоверие в Бога, което прави главната дейност на живота ни да се състои в приготовления за задоволяването на бъдещи нужди, сякаш щастието ни се състои в тези земни неща. Бог не осъжда благоразумието и предвидливостта в този живот; но трескавата грижа, неподходящото безпокойство и пристрастието към земните неща – това не е според Неговата воля..

,,Ум характер личност” –  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html