ЦЯЛ ПРЕЛЕСТЕН

„ Той е цял прелестен; такъв е Възлюбеният ми и такъв е приятелят ми.“

Песен на песните 5:16

Има нещо привличащо вниманието и наистина очарователно в този изящтен портрет на Исус . Всички , които са уловили красотата на Неговата спасителна благодат , не могат да направят нищо друго освен да засвидетелстват, че всъщност Исус Христос е Този. Който е цял прелестен Като наш отрекъл се от Себе Си Изкупител, наш най – скъп приятел, наш постоянен спътник, наш състрадателен Застъпник, наш изцяло достатъчен Спасител – Исус е всъщност цял прелестен. Всичко относно Исус Христос е несравнимо красиво. Неговото чудесно име е красиво, Неговият характер е прекрасен, всички Негови дeла са прекрасни, Неговите скъпоценни обещания са безкрайно красиви още повече, че красотата му е заразителна. Всички, които са докоснати от моща на Неговата спасителна благодат, са чудно преобразени по Божествения Му образ . ” Най – благородните и най – нежните хора не са ни- що друго освен неясно отражение ( на Този ) , за Когото Соломон чрез Духа на вдъхновението написа: “Да, той е цял прелестен” (Мисли от планината на благословенията, с.49)