ВЗЕМЕТЕ ЧАШАТА НА СПАСЕНИЕТО

 “Ще взема чашата на спасението,
И ще призова името Господно”
(Псалми 116:13)

Грешиш ли? Тогава иди при Исус и Го помоли да ти прости и вярвай, че Той ти прощава. “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоаново 1:9).

Никак няма да ти помогне, ако продължаваш да скърбиш над своите недостатъци. Кажи така: “Господи, отдавам безпомощната си душа на Тебе и само на Тебе. Няма да се безпокоя, защото ти си обещал. “Искайте и ще ви се даде.” Твоят Спасител е изпълнен със съчувствие и нежно състрадаваща любов. Не позволявай малките неприятности да те тревожат. Може би малките грешки са по Божие допущение, за да бъдеш спасен от големи.

Ти извърши твоя дял, като си помогнеш сам, защото това е начинът, по който трябва да постъпи всеки желаещ да бъде благословен. Вярвай, че Христос ти помага. Не допускай изричането на думи на неверие. Когато врагът ти нашепва, че Господ те е изоставил, ти му отговори, че това не е верно, защото Бог заявява: “… защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние” (Матей 9:13).

Вместо да оплакваш своята слабост, да говориш думи на неверие и да си мислиш, че си безполезен и оскърбен, започни да пееш. Говори за милостта и любовта на Бога. На всички отрудени и обременени Исус дава Своята покана: “Дойдете при Мене… и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко” (Матей 11:28-30). Това е урокът, който Христос иска от теб да научиш. Знай, че ако го научиш, ще намериш покой…

Изучавай животът на Исус, докато Той бе сред хората. Той не пренебрегна и най-малкото задължение, което Му възлагаха. Съвършенството бе отпечатък върху всяко Негово действие. Обърни се към Него за помощ; това ще ти даде сили да изпълняваш всекидневните си задължения с благодатта и достойнството на човек, който се стреми към венеца на безсмъртието.