ЧИСТОТАТА Е ЗДРАВЕ

Вярващите трябва да бъдат поучавани, че дори и да са бедни, те не трябва да бъдат нечисти и небрежни към своя външен вид. Това се отнася и за домовете им. В тази насока трябва да се помогне на онези, които нямат чувство за значението и важността на чистотата. Те трябва да бъдат поучавани, че тези, които са представители на възвишения и свят Бог, трябва да пазят душите си чисти и святи. Тази чистота трябва да се проявява чрез тяхното облекло и всичко в дома им, така че служещите ангели да имат доказателство, че истината е извършила промяна в живота им, очиствайки душата и поправяйки вкуса. Тези, които след приемане на истината не са направили никакви промени в думи или в поведение, в облекло и в обстановка, живеят за себе си, а не за Христос. Те не са станали нови създания в Христа Исуса в чистота и святост.

Ние трябва да бъдем внимателни и да не допускаме ненужни украшения и показ, но в никакъв случай не трябва да бъдем небрежни към своя външен вид и незаинтересовани от това как изглеждаме отстрани. Всичко в нас и в нашите домове трябва да бъде спретнато и привлекателно. Младите трябва да бъдат поучавани в необходимостта и важността да имат безупречен външен вид, който прославя Бога и истината.

Небрежността към чистотата довежда до различни заболявания. Болестта не идва без причина. Епидемии се срещат в села и градове, които се считат за съвършено здравословни. Последицата от това е разрушаване на организма или даже смърт. В много случаи в домовете на тези, които стават жертва на епидемии, има зарази, разнасящи смъртоносна отрова в атмосферата, която дишат семействата и съседите им. Непростимо е да бъдем равнодушни свидетели на преобладаващата небрежност към последиците, които бездействието и безразсъдността предизвикват върху здравето.

,,Християнският дом“ – Елън Уайт    Издателство ,,Нов живот“