ЧИСТО ПРИЯТЕЛСТВО 

“А Исус обичаше Марта и сестра й, и Лазар” (Йоан 11:5).

Нашият Спасител цени тихия дом и внимателните слушатели. Копнее за човешка нежност, любезност и обич. Хората, приемащи небесните наредби, които Той винаги е готов да разкрие, са изобилно благословени. Множествата трудно слушат, а в дома във Витания Христос намира почивка от изморителните борби в публичния живот. Там Той отваря пред признателните души страниците на Своето Провидение. В тези частни разговори разкрива онова, което не успява да изкаже пред смесените тълпи. С приятелите Си не е нужно да говори с притчи.