ЧИСТО СЪРЦЕ, ЧИСТ ЖИВОТ

“Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце.”
1 Петрово 1:22 

Както Бог е чист в Своята сфера, така и човек трябва да бъде чист в своята. И ще бъде чист, ако Христос обитава в него – надеждата на славата. Така ще подражава на Неговия живот и характер.

Великолепното достойнство на християнския характер ще заблести като слънцето и лъчите на правдата от лицето на Христос ще се отразят върху онези, които са очистили себе си така, както е Той чист.

Чистотата на сърцето ще доведе до чистота на живота.