ЧИСТ И НЕПОРОЧЕН ХАРАКТЕР

“Който казва, че стои в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.” 1Йн.2:6

Христос дойде като човек на земята, за да положи началото на една духовна реформа. Той дойде, за да покаже на човека как да пренебрегва всяка показност и външна привлекателност, как да живее с чистите жизнени принципи на преобразованията. Исус дойде, за да установи един план, посредством който човешкият характер може да добие чистота и непорочност. Чрез Своята благодат Той желае да постави хората в непосредствена близост до Божия престол.

Законите на Христовото царство имат забележителна простота, те са толкова кратки, но и така съвършени, че всякакви прибавени от човек неща ще предизвикат само хаос и объркване. Затова колкото по-прости са нашите планове и работи в служба на Бога, толкова повече ще постигнем. Като се стремят да внедрят светската традиция в плановете за Божията работа, хората объркват Божиите намерения човек да постигне със смирение и простота онова, което Той желае да бъде техен път към небесното Му царство.