ЧЛЕНОВЕ НА БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО

„Затова вие не сте вече странници и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус.“ (Ефес.2:19,20)

Господ Исус работи върху човешкото сърце, като изявява Своята милост и изобилна благодат. Извършва толкова удивителни трансформации, че Сатана, смаян, ги наблюдава – те са непревземаема крепост за неговите измами и заблуди. За него това е неразбираема мистерия. Божите ангели гледат на тази промяна с удивление и радост – как паднали хора, някога деца на гнева, развиват чрез възпитанието на Христос характер по Негово подобие, за да станат синове и дъщери на Бога, и да играят важна роля в населяването и щастието на Небето. Господ е снабдил църквата Си със способности и благословения, за да може тя да представя пред света Неговата собствена достатъчност, и за да бъде напълно съвършена в Него. Да бъде една презентация за другия – вечния – свят, на законите, далеч по-висши от земните закони. Христовата църква трябва да е храм, построен по небесен модел. Исус я е дарил с изобилни дарби, чрез които Той да бъде мощно прославен от Своите изкупени и спасени творения. Приела Христовата правда от Неговата съкровищница, тя трябва да изяви напълно богатствата на Божията милост, любов и благодат. Изявлението в първосвещеническата Му молитва, че любовта на Отец към нас е огромна, така както е към Него – единствения Единороден Син – и че трябва да сме с Него там, където е Той, завинаги едно с Христос и Отец – това удивлява небесните войнства и е огромна радост за тях. Дарът на Божия Свети Дух – богат, съвършен и изобилен – трябва да бъде за църквата като обкръжаваща огнена стена, която силите на ада не могат да преодолеят. В тяхната неопетнена чистота и съвършенство, Христос гледа на Своя народ като награда за всичките Си страдания, за смирението и любовта Си. Те са едно красиво допълнение към славата на Христос, великия Център, от Който тя се излъчва.