ЧОВЕЧЕСТВОТО Е В СЪРЦЕТО НА БОГА

Сърцето на Бога копнее за Неговите земни деца с любов по-силна от смъртта. С отдаването на Своя Син Той изля над нас цялото небе в един-единствен Дар. Животът, смъртта и застъпническата служба на Спасителя, служенето на ангелите, умоляванията на Духа, работата на Отца, Който действа над и чрез всички тях, неугасващият интерес на небесните същества – всичко това е поставено в служба на човешкото спасение.  Пътят към Христа – “НУЖДАТА НА ГРЕШНИКА ОТ ХРИСТОС”.