ЧРЕЗ ВЯРА ДА БЛАГОДАРИТЕ

 

Вярата ни е прекалено слаба. Ние ограничаваме Светият Израйлев. Трябва да сме благодарни, че Бог благоволява да ни използва като Свои инструменти. На всяка произнесена с вяра молитва ще има отговор. Той може да не дойде така, както сме очаквали, но отговор ще има точно във времето, когато най-много се нуждаем от него, макар и не по начина, който сме планирали. О, колко греховно е нашето неверие! „Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдват  във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне” Йоан 15:7.

Казано ни е също, че можем да се молим за всяко нещо, което е обещал да ни даде; тогава трябва да вярваме, че получаваме и да благодарим на Бога, че сме  получили. Така създавайте навик чрез вяра да благодарите предварително на Бог за това, което Той ще направи и как ще отговори на молитвите ви.