ЧРЕЗ ПОКАЯНИЕ И ВЯРА

“Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.” 2 Петрово 3:9

Човекът толкова е деградирал поради греха, че за него е невъзможно със собствени сили да влезе в хармония с Бога, Чието естество е чистота и доброта. Но след като ни изкупва от осъждането на Закона, Христос ни подарява небесна сила, която да се свърже с човешките ни усилия. Чрез покаяние пред Бога и чрез вяра в Христос падналите чеда на Адам могат отново да станат Божии синове.

Когато даден човек приеме Христос, той получава и силата да живее Неговия живот.