ЧРЕЗ ОБРАБОТКА

Когато запитали Микеланджело какъв метод е използвал при създаването на статуята па Мойсей, той отговорил: „Много е просто. Вземам къс мрамор и премахвам от него всичко онова, което не подхожда на Мойсей“.

В процеса на нашето уподобяване на Христос става нещо подобно. Ние сме като необработени мраморни късове, но имаме възможност да се превърнем в прекрасни създания. Това ще стане, когато позволим на Божия Дух да издълбае от нас всичко, което не подхожда на Христос.