ЧУВСТВАТА НЕ СА КРИТЕРИЙ

 

Много християни правят сериозна грешка в религиозния си живот, като съсредоточават вниманието си върху своите чувства и според тях съдят за напредъка или отстъплението си. Чувствата не са сигурен критерий. Не трябва да очакваме очевидни доказателства, че сме приети от Бога. Ние все ще намерим нещо за обезсърчение. Нашата единствена надежда е да гледаме към Исус, Начинателя и Съвършителя на нашата вяра.

Нашите чувства често ни мамят, вълненията и емоциите не са сигурни водачи, защото и двете се променят и са зависими от външни обстоятелства. Пробният камък е: Какво правим за Исуса? Какви жертви сме готови да дадем за Него? Какви победи печелим за Него? Удържаме ли победа над егоистичния дух, устояваме ли на изкушението да сме небрежни към дълга си, владееме ли страстите си и подчиняваме ли се на Христовата воля доброволно и с добри чувства? Това са много по-големи доказателства, че ние сме Божие чадо, отколкото моментни пристъпи на благочестие и религиозни вълнения.