ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА

“Затова и може напълно да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.” Евр.7:25

Исус вижда миналата вина, но Неговите думи са думи на прошка и ние не бива да го оскърбяваме, като се съмняваме в любовта Му. Чувството на вина трябва да се остави в подножието на Голготския кръст. Потиснатостта, която съпътства греха, е отровила изворите на живота и истинското щастие. Днес Исус ти казва: “Възложи всичко на Мен. Аз ще отнема греховете ти. Аз ще ти дам Моя мир. Не пренебрегвай повече уважението към себе си, защото те изкупих с цената на кръвта Си. Ти си мой (моя) и Аз ще укрепя слабата ти воля и ще премахна угризенията ти заради греха.” Тогава обърни благодарното си, треперещо от несигурност сърце към Него и се хвани за надеждата, положена пред тебе.