КАКЪВ ЧУДЕН ПОДАРЪК

  “О, несмислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат?”
(Галатяни 3:1)

Изкуплението, което ни се даде чрез нашия Господ на Голготския кръст, трябва да ни доведе до послушание на Божия закон и да направи възможно неговото пазене посредством правдата, която тази жертва ни вменява.