ЧУДЕН СПАСИТЕЛ 

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.” 1 Коринтяни 10:13

Тези, които твърдят, че не е било възможно за Христос да сгреши, не могат да повярват, че Той наистина е приел на Себе Си човешката природа. Но нима не е изкушаван от Сатана не само в пустинята, но през целия Си живот – от детството до зрелостта?

Нашият Спасител е приел човешкото естество с всички негови наклонности, с възможността да се подаде на изкушенията. Ние няма да понесем нещо, което Той да не е изтърпял.