ЧУДЕСАТА НА НОВАТА ЗЕМЯ

„Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се помнят, нито ще дойдат на ум.”

Исая 65 17

Този стих не е от главата, която изучаваме, но ни говори именно за онази реалност, за която споменават следващите няколко стиха от Исая единадесета глава. Тук ставаме свидетели на една популярна техника на изразяване в пророчески стил. В предната публикация говорихме за Месия, за Неговите характеристики. И изведнъж, като, че ли напълно случайно, се започва на пръв поглед съвсем различна тема: „Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; и малко дете ще ги води.” (Исая 11:6). Но това е съвсем друга тема само на пръв поглед. Пороркът тук ни пренася напред в бъдещето и ни показва какво можем да имаме чрез Месия, ако ние повярваме в Него. Той е обещал да ни подари вечен живот, но не на нашата болна и поразена от греха планета, а на една напълно нова, пречистена през огън планета. Там грехът няма да съществува вече. В началото, преди грехопадението, всички хора и животни са живеели заедно, в мир и разбирателство. След като греха навлязал в нашия свят, той променил всичко. Животните станали агресивни, започнали да се хранят с месо, започнали да се убиват едни други. Но всичко това няма да бъде така в новата земя, която Господ обещава на Своите верни. Ето едно кратко описание на пророка, какво ще бъде там: „Кравата и мечката ще пасат заедно; малките им ще си почиват задружно; и лъвът ще яде слама както вола. Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; и отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна. Те няма да повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; защото земята ще се изпълни със знание за Господа както водите покриват дъното на морето.” (Исая 11:7-9). Това, скъпи читателю е една нищожна частица от онова, което Господ ти е приготвил. „”Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат”.” (1 Коринтяни 2:9).

А ти Обичаш ли Исус? Приел ли си Месия в сърцето си? Ако да, то тези обещания са и за  теб. А ако все още не си Го приел в сърцето си, днес Бог те призовава да го направиш. Това обещание може да бъде реалност и за теб.