Развитието на монарха от гъсеница до възрастно насекомо и неговата невероятна способност за миграция отчетливо посочват замисъла на Твореца.

Кое животно има мозък колкото главата на топлийка и при това да може точно да определя местоположението си на разстояние 4828 км, прелитайки при това по местоназначение с точност до 30,5 м? Става дума за най-известната в Северна Америка пеперуда, Монарх. При, което това е само четвъртия / последния/ стадий в удивителния жизнен цикъл на насекомото.

Животът  на пеперудата монарх /Danaus plexippus/  се заражда в яйце. След 3–6 дена от  яйцата се появяват гъсеници. След 17 дена гъсеницата израства и хвърля „външната кожа”/пашкула/. За да се предпази от неприятелите тя получава отрова от Asclepias/растение „хазяин”. Ако някоя птица има глупостта да изкълве гъсеницата, веднага повръща! До съзряване, гъсеницата се прикрепва към някоя клонка като се превръща в какавида, където започва оформянето на пеперудата.

След 8 дена се появява възрастната пеперуда. Живее до 8 месеца. През този стадий от жизнения цикъл започва второто чудо- миграцията /както при прелетните птици. Това е единствената прелетна пеперуда/както на север, така и на юг/. Пътешествието трае до 3 месеца. Настаняват се във високите райони на Северна Америка, и в централно Мексико. Миграцията е поразителна и от факта, че пеперудите никога по-рано не са били там. Води ги инстинкта. През пролетта прелитат у дома си, като преодоляват огромното разстояние, снасят яйцата си и умират. Еволюционистите твърдят, че пеперудите еволюират, докато Библията ни казва още в Битие 1:20-22 , че са сътворени от Бог. Пеперудите винаги са били пеперуди, което ни показват и вкаменелостите.

„Всички вкаменелости показват, че съвременните семейства пеперуди не са претърпели промяна. „ Еволюционистите не могат да обяснят пълната метаморфоза на пеперудите. Как са получили информацията за толкова сложен, и на вид безполезен жизнен цикъл? „Внезапно, без причина се появяват крила, а преди това къси обрасли с власинки крака, после дълги крака, . . .Пълното преобразуване на тялото, на гъсеницата в тяло и крила на пеперудата е едно от чудесата на земния живот.”