ЧУДЕСНИ ФАКТИ ЗА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

През 1968 г. изтъкнатият невролог, биофизик и психолог д-р Джон Плат обяви, че човешкият мозък има около сто милиарда мозъчни клетки, а не дванадесет-четиринадесет милиарда, както се смяташе.

Има около хиляда взаимни връзки или ,,синаптични възли” между отделните клетки или хиляда  трилиона връзки общо. Ако всяка секунда през целия си живот ние използваме само тридесет хиляди нови връзки, не бихме могли да ги употребим всичките.

Ако молекулите на ДНК на всички десет трилиона клетки във вашето тяло се наредят една до друга, те ще образуват верига, която ще пресече цялата слънчева система!

Как еволюционната теория обяснява развитието на човешкия мозък, който има капацитет за решаване на проблемите далеч по-голям, отколкото му е нужен, за да преживее живота си? Според еволюционната теория организмът развива само тези органи, които са му нужни…

,,Силата на ума” – 10 стр. Издателство ,,Нов живот”