ЧУДНА БОЖИЯ ЛЮБОВ 

“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога.” Ефесяни 2:8

Създателят на всички светове предлага любовта Си на всички, които вярват в Неговия Единороден Син като техен личен Спасител, така както обича Сина Си. Дори тук и сега Неговата щедра благодат ни е подарена в тази изключителна степен. Бог подарява на хората дара на Светлината и Величието на небесата; и заедно с Исус им подарява всички небесни богатства. Макар много да ни е обещано за бъдещия живот, Бог ни дарява безценни дарове още в този живот. Като обекти на Неговата благодат, Той желае да ни даде възможност да се радваме на всичко, което би облагородило, развило и възвисило нашия характер. Неговият план е да ни направи годни за небесните дворове.