ЧУЖДИТЕ СЛАБОСТИ

Попитали веднъж известният мисионер Дуайт Муди, не се ли дразни и притеснява от факта, че толкова много хора от църквата му са с непроменен характер и носят недостатъците си.

Той отговорил: “О, аз съм толкова ангажиран с моите слабости, че изобщо не ми остава време да мисля за чуждите!”