ЩАСТИЕТО Е ВЪПРОС НА ИЗБОР

Добро утро! Тази сутрин се сетих за известната ФОРМУЛА НА УИЛЯМ ДЖЕЙМС ЗА САМООЦЕНКА:

САМОУВАЖЕНИЕ  =  УСПЕХ : ПРЕТЕНЦИИ

 

 

 

 

 

Според него как възприемаме себе си (положително или отрицателно) зависи от това доколко успехите ни съответстват на претенциите (исканията), които отправяме към себе си: колкото повече претенции имаме и по-малко успехи постигаме, толкова по-нещастни ще бъдем.

За да постигнем вътрешно удовлетворение, имаме две възможни стратегии:

  1. ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА: Работим двадесет и четири/седем, за да постигнем всички възможни успехи и числото над чертата (успехът) да стане по-голямо от числото под чертата (претенциите).
  2. ПОНИЖАВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ: Сядаме и обмисляме претенциите си. Избираме тези от тях, които са наистина важни (за мен това са семейството, етичното и морално поведение, полезността за обществото). Изключваме или намаляваме не-приоритетните: екскурзия в Дубай, най-новия модел пералня (която сама простира!!!), да се харесвам на всички и т.н. Така ще имаме сили и време, за да постигнем успех във важните за нас неща.

Аз лично, както и прагматикът Джеймс, предпочитам втората. Както се казва, щастието е въпрос на избор.

Йорданка Дейчева, Клуб Психология и здраве – Плевен, psihologiaizdrave@abv.bg