Един учител занесъл много балони в училището си и дал по един на всеки ученик. После казал, всеки да си напише името и да пусне балона на пода. След това излезли на двора.

Навън той казал на учениците: “Имате 5 минути всеки да намери балона, със своето име”. Учениците влезли и търсили, но 5-те минути минали, а никой не могъл да намери балона със своето име.

След още няколко минути, учителят им казал: ′′Вземете който и да е балон и го дайте на собственика на името, което е написано”. Само за няколко минути всички ученици вече държаха своите балони в ръка. Накрая учителят казал: ‘

-Деца, балоните са като щастието. Никой няма да го намери търсейки само своето. Вместо това, ако всички се грижат един за друг, ще намерите щастието заедно с този, на когото принадлежи!