Връзките стават щастливи, не защото хората се разбират толкова добре заедно, а защото упорито преодоляват моментите, в които не се разбират.