ЩАСТЛИВА ВРЪЗКА

 

Връзките стават щастливи,

не защото хората се разбират толкова добре заедно,

а защото упорито преодоляват моментите,

в които не се разбират.