ЩАСТЛИВИ В СТАРОСТТА СИ

Възрастните също се нуждаят от полезните влияния на семейството. Ако бъдат насърчени да споделят интересите и заниманията на семейството, това ще им помогне да почувстват, че тяхната полезност не е приключила. Накарайте ги да чувстват, че тяхната помощ е ценена, че има нещо, което могат да направят за другите и това ще ободри сърцата им и ще създаде у тях интерес към живота.

Колко трогателно е да се видят и млади, и възрастни да разчитат един на друг: младежът да търси възрастния за съвет и мъдрост, възрастният да търси младия човек за помощ и съчувствие. Ето така трябва да бъде! Бог иска младежите да притежават такива качества на характера, че да намират удоволствие в приятелството на възрастните и да могат да бъдат съединени с нежните връзки на съчувствие със старите, които приближават вратите на гроба.

Хора, които трябва да се грижат за възрастни, е необходимо да помнят, че те се нуждаят особено от топли и удобни стаи. Силите намаляват с годините и оставят все по-малко жизненост и съпротивимост на нездравословните влияния. Оттук и голямата необходимост възрастните да имат в изобилие слънчева светлина и чист, свеж въздух.

Тези, които имат деца и имат основание да се доверят на тяхната честност и справедливост, трябва да оставят на тях грижата да направят щастливи старините им…Необходимо е те да оставят настрана безпокойствата и товарите и да използват времето си колкото може по-щастливо, узрявайки за небето.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2