ЩАСТЛИВИ И ЗДРАВИ

Освен ползата за здравето, приписвана на алтруизма от все повече проучвания, нарастват и доказателствата за ,,индекса на щастието“ на алтруистично настроените хора. Такова поведение повишава не само дълголетието на хората, които практикуват принципа ,,да даваме, докато живеем“; то увеличава вероятността да бъдат по-щастливи в живота си.      Например едно скорошно немско проучване установява, че алтруизмът и здравето са двата най-важни фактора, придаващи смисъл в живота на хората. Друго невероятно проучване, което използва ,,скала за социалност“, за да измери алтруистичното поведение, установява, че хората с по-високи резултати са по-щастливи, активни, общителни, отдадени и изпитващи радост от живота в сравнение с хората с ниски резултати.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“   Д-р Нийл Недли