ЩАСТЛИВИ И ЗДРАВИ

Научно проучване на хиляди хора от един станфордски професор доказват ползата за здравето от алтруистичното поведение, например отделяне на време за доброволчески дейности.

В това проучване по-възрастните американци ( на повече от 70 години), които най-често стават доброволци, показват значително по-ниска смъртност от хората, които никога не са ставали доброволци. В зависимост от изучаваната подгрупа, това намаляване в процента на смъртни случаи се повишава до 60 процента и повече.

Освен ползата за здравето, приписвана на алтруизма от все повече проучвания, нарастват и доказателствата за ,,индекса на щастието” на алтруистично настроените хора. Такова поведение повишава не само дълголетието на хората, които практикуват принципа ,,да даваме, докато живеем”; то увеличава вероятността да бъдат по-щастливи в живота си.

,,Изгубеното изкуство на мисленето” – 406 стр. Издателство ,,Нов живот”