НЕ СЕ ОТДРЪПВАЙТЕ ОТ ОБЕЩАНОТО!

 “Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.”
(Галатяни 6:9,10)

Нека тези, които са сключили обет, да придвижат напред Божието дело, не се отказват от своите обещания и да задържат това, което са дали. Хората, поели върху себе си отговорността да анулират обещанието, дадено на Бога, допускат да вършат онова , заради което не биха искали да отговарят в деня на окончателната равносметка. Съветът на отделни личности, които препоръчват средствата да не се дават за Божието дело, а да се вложат в различни предприятия, трябва да се отхвърля, защото Бог ви казва: “Събирайте си съкровища на небесата. Вложете средствата си за напредъка на Моето дело, за откриването на нови полета, така щото светлината на истината да освети всички части на света”.

Колко щедър бе Божият дар към човешката раса. Той “толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, та всеки, който повярва в Него, да не погине, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). Господ Исус даде живота Си за света, за да имаме съвършен пример пред себе си. Като остави царския си блясък и корона, Той слезе на земята като човек. Исус бе изкушаван във всичко, което човек би могъл да срещне в живота си , но никога не съгреши, а винаги следваше избрания от Него път. Той бе пазен от Божията сила и поддържан от Онзи, Който ще бъде помощник на всички, които Го обичат и пазят Неговите заповеди.

Христос живя обикновения живот на син, роден в семейството на беден човек. Затова още от дете познаваше нелекото ежедневие на бедните деца. По-късно, по време на Неговата мисия, хората довеждаха децата си при Него за благословия и тогава Исус си мислеше за жената, която Му бе дала живот на човек. Затова Той почиташе майките на тези деца и благославяше както тях, така и децата им. Христос предаде Себе си на живот, преминал в смирение и бедност, за да може от детската възраст до мъжественото съзряване да остави пример за това какъв трябва да бъде живота на всеки член на човешкото семейство.

Всички, които са станали Божии чеда, трябва да правят всичко по силите си да издирват и спасяват изгубени души. Те трябва да използват всякакви възможни средства, за да дадат на грешниците Словото на живота и спасяващата благодат на Христа. Вярващите трябва винаги да помнят жертвата, която Христос направи, за да може, приемайки човешко естество, да бъде пример за човечеството.