ЩЕДЪР С ТОВА, КОЕТО НЯМА

Един свещенослужител пожелал да постави на изпит жертвоготовността на един фермер, който посещавал църквата. И затова го предизвикал с няколко въпроса:

  • Ако имаше две ферми, би ли дал едната за нуждите на бе­дните и за подпомагане на Божието дело?
  • Разбира се! – отговорил фермерът. – Стига да можех, бих го направил с радост.
    • – Ако имаше 10 000 долара, би ли дал 5 000 на Господа?

Човекът отговорил без колебание:

  • Ех, да имах толкова много пари! Щях да съм щастлив, ако можех да давам така щедро.

Тогава Божият служител задал следния пряк въпрос:

  • А ако имаше две крави, би ли дал едното за нуждите на бедните от църквата?

Фермерът се поколебал за миг и след това промърморил:

  • Не е честно! Ти знаеш, че имам две крави.

 

*Възможно е да даваме без да обичаме, но не е възможно да обичаме без да даваме.*