ЩЕ ВИДИМ ЛИЦЕТО МУ

„Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им.“ (Откр.22:4)

Сега не можем да видим Божията слава, но единствено когато Го приемаме тук, ще сме способни един ден да Го видим лице в лице. Бог желае погледът ни да е фиксиран върху Него, за да не гледаме на земните неща. Нямаме никакво време да отлагаме подготовката си, която ще ни направи способни да видим Божието лице.

Само гледайки към Исус, Божия Агнец, и следвайки Неговите стъпки, можем да се подготвим за среща с Бога. Следвайте Го и един ден ще вървите по златните улици на Божия град. Ще видите Този, Който е оставил царските Си одежди и корона, Който се е облякъл в човешки образ, дошъл е в нашия свят и е понесъл греховете ни, за да ни издигне и да изяви пред нас славата и величието Си. Ще Го съзерцаваме лице в лице, ако сега предадем себе си да бъдем оформени от Него и подготвени за място в Божието царство.

Тези, които посвещават живота си на служба за Бога, ще живеят заедно с Него през безкрайните векове на вечността. „И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях“ (Откр.21:3).

В този свят умовете им са били насочени към Него; служили са Му със сърце и ум, и сега Той ще запише Своето име върху челата им. „И нощ няма да има вече (…) защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове“ (Откр.22:5).  Верните не влизат в небето като такива, които са изпросили мястото си там, защото Христос им казва: „Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света“ (Мат.25:34). Приема ги като Свои деца с думите: Влезте в радостта на Господаря си. Короната на безсмъртието е положена върху главите на победителите. Те свалят короните си и ги поставят в нозете на Исус; и докосвайки златните си арфи, изпълват небесата с изящната музика на хвалебствени песни за Агнето. След това „те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им“.