ЩЕ ДОЙДАТ ИЗПИТАНИЯ

“Защото не оскърбява нито огорчава от сърце човешките чада.”
(Плач Еремиев 3:33)

Нашият небесен Баща не наказва и не оскърбява от сърце човешките чада. Той има Своя цел и урок и във вихрушката, в бурята, огъня и наводнението. Господ допуска бедствията да сполетят Неговия народ, за да ги предпази от по- големи опасности. Той желае всеки да изпита сърцето си внимателно и откровено и след това да се приближи до Бога, за да може и Бог да се приближи до него. Нашият живот е в ръцете на Бога. Той вижда опасностите които ни застрашават, а ние не можем да видим. Той е Дарителят на всички наши благословения, Осигурителят на всяка милост, Разпоредителят на всеки епизод от нашия живот. Бог може да допусне неговият народ да бъде сполетян от неща, които изпълват сърцата с тъга, но това е защото Той вижда, че Неговите чада трябва да оправят пътеките пред нозете си, за да не се заблудят хромите. Бог знае нашия състав и помни, че сме пръст. Дори космите на главата ни са преброени. Бог действа чрез естествени причини, за да накара Своя народ да помни, че техният Спасител не ги е забравил, но че Той иска от тях да изоставят пътя, който ако следват невъзпрепятствани и непорицани, ще ги доведе до голямо бедствие.

Изпитанията идват до нас, за да ни накарат да изпитаме сърцата си и видим дали са очистени от всичко, което ги осквернява. Бог непрекъснато работи за нашето настоящо и вечно добро. В живота ни се случват неща, които изглеждат необясними, но ако уповаваме на Бога и с търпение очакваме Неговата намеса, като смиряваме сърцата си пред величието Му, Той не ще допусне врагът да тържествува над нас.

Господ ще спаси Своите люде по Божий път и по такъв начин, че славата да бъде отдадена Нему. Защото само Божието име е достойно за хвала и прослава… Всяка спасявана душа трябва да стане съучастник на Христовите страдания, за да може да бъде и сънаследник на Неговата слава. Колко малко са хората, които разбират защо Бог ги поставя на изпитание. Само чрез изпит на личната ни вяра можем да придобием духовна сила. Бог иска да възпита и научи Своя народ да се обляга изцяло на Него. Христовото желание е чрез Неговите уроци да станем все повече и повече духовни. Ако Божието слово не се следва с кротост и смирение, Отец дава в житейския ни път опитности, които, ако бъдат правилно разбрани и приети, ще ни помогнат да се подготвим за работата, която трябва да се извърши в Негово име. Божието желание е да разкрие Своята мощ по един забележителен начин в живота на Неговия народ.