ЩЕ ИЗДЪРЖИМ ЛИ ИЗПИТА?

„И да помниш целия път, по който Господ, твоят Бог, те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не“ (Втор. 8:2).

Бог води Своя народ напред стъпка по стъпка. Поставя го в различни обстоятелства, предназначени за изява на това, което е скрито в сърцата на избраните. При едно изпитание някои ще издържат, но ще паднат при следващото. След като е победило всичко, сърцето е проверено и изпитанието приключва. Ако изповядващите се за Божи народ видят, че сърцата им не са в хармония с правдата, това трябва да ги убеди, че имат още работа за вършене. Някои се задоволяват да печелят победа само в едно изпитание, но когато Бог ги постави в друга изпитваща ситуация, падат и се връщат назад, защото откриват, че се засяга точно техният любим идол. В този случай имат възможност да погледнат какво има в сърцето им, затварящо вратата за Исус. Разчитат на неща, за които смятат, че човек си заслужава да се бори, но сърцата им не са подготвени да приемат Него. Лично са изпитвани продължително време, за да се установи дали са пожертвали идолите си. Тези, които излизат победители след всяко изпитание и са внимавали в съвета на Истинния Свидетел, ще получат късния дъжд и така ще бъдат годни за възкресение.

Бог изпитва Своя народ в този свят (…) Тук, в този свят, в тези последни дни, хората ще покажат каква сила владее сърцата им и контролира действията им. Ако това е силата на Божествената истина, тя ще даде добри плодове, ще издигне онзи, който я приеме, ще облагороди сърцето му и ще го направи благороден като неговия божествен Спасител.

Млади и възрастни, Бог ви изпитва сега! И вие решавате своята собствена вечна съдба!