ЩЕ НАМЕРИТЕ ПОКОЙ ЗА ДУШИТЕ СИ

Много от хората, които претендират, че са Негови последователи, имат тревожни, смутени сърца, защото се страхуват да се доверят на Бога. Не се предават напълно на Него, защото се боят от последиците на пълното предаване. Но докато не направят това, няма да могат да намерят истински мир. Любовта към себе си е факторът, който докарва безпокойството.

Когато нашата воля се подчини на Божията воля и използваме Неговите дарове за благословение на другите, ще осъзнаем, че бремето на живота е леко. Който изпълнява Божиите заповеди, живее заедно с Христос и в Неговата любов сърцето намира покой. ,,Така казва Господ: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки – къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой на душите си.“ Бог казва: ,,Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти – като морските вълни.“

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461