ЩЕ НАСЛЕДИМ ВСИЧКО

„Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син“. (Откр.21:7)

За да наследим всички неща, трябва да противостоим на греха и да го побеждаваме.

Можем да имаме радост в Господа, ако пазим Неговите заповеди. Ако наистина нашето гражданство е небесно и сме собственици на безсмъртно наследство, на вечност, тогава нашата вяра ще действа чрез любов и ще очиства душата. Ние сме членове на небесното семейство – деца на вечния Цар, наследници на Бога и сънаследници с Христос. При Неговото идване ще получим короната на нетленния живот.

Царят на небето желае да притежавате и да се радвате на всичко, което може да облагороди и издигне вашето същество и което може да ви направи годни да живеете с Него вечно, да съществувате наравно с живия Бог. Каква перспектива ни дава бъдещият живот! Какво очарование притежава! Колко широка, дълбока и неизмерима е Божията любов, изявена на човека!

Привилегиите, подарени на Божите деца, са без мярка – да бъдем свързани с Исус Христос, Който е обожаван от всяко сърце в непадналите светове по цялата Вселена и където всеки език Го възхвалява; да бъдем Божии деца, да носим името Му, да станем членове на царското семейство; да сме наредени под знамето на Принц Емануил – Царят на царете и Господ на господарите.

Божият Син е Наследник на всички неща и управлението и славата на всички земни царства са обещани на Него. Както Той е бил в света, така са и Неговите последователи. Те са Божи деца и са сънаследници с Христос; царството и управлението му принадлежат и на тях.

При живот на послушание Той ще ви даде на мястото на света царство в самото небе. Ще ви даде вечна тежина на слава и живот през цялата вечност.