„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. „  (Йоан 13:35)

Ако искаме да бъдем истинска светлина в света, трябва да проявяваме любящия и състрадателен дух на Христос. Да обичаме като Него и да показваме несебичност по всяко време и навсякъде означава, че е нужно да практикуваме самоконтрол.. Означава, че трябва да пръскаме около себе си любезни думи и поведение. Това не струва нищо на даващия, но оставя след себе си скъпоценен аромат. Влиянието му за добро е безценно. Не само за получателите, но и за дарителя това е благословение, защото всичко се отразява върху него след това. Истинската любов е ценно качество от небесен произход, което увеличава своя аромат, когато се разпръсква върху другите.

Бог желае Неговите деца да помнят, че за да Го прославят, трябва да отдават обичта си на онези, които най-много се нуждаят от нея. Никой от хората, с които влизаме в контакт, не трябва да бъде пренебрегнат. Нека няма никакъв егоизъм в погледа, в думите или в делата към нашите ближни, независимо от тяхното положение, независимо дали стоят високо или ниско, дали са бедни или богати. Любовта, която отправя нежни думи само към малцина, докато към другите се отнася със студенина и безразличие, не е любов, а себичност. По никакъв начин такова отношение не би съдействало за доброто на души или за прославяне на Бога. Не бива да проявяваме любов само към един или двама.

Хората, които се къпят в светлината на Христовата правда, а отказват да я отразят в живота си и към другите, скоро ще изгубят сладките и ярки лъчи на небесната благодат, които егоистично са пазели само за малцина. На егото не бива да се позволява да избира за себе си неколцина, и за най-нуждаещите се да няма нищо. Любовта ни не трябва да се запечатва само за специални хора. Счупете „шишенцето” и ароматът ще изпълни къщата.