ЩЕ ПЕЯ НА ГОСПОДА

„Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; и на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение“. (Пс.50:23)

Елате при Христос такива, каквито сте – грешни и нуждаещи се – и Той ще ви даде водата на живота. Искате вяра, която да премине и през най-адската сянка, хвърлена от Сатана върху пътя ви. Врагът неуморно изобретява забавления и моди, които да отвличат умовете на човеците и те да не могат да отделят време за размишление. Научете децата си да прославят Бога, а не да задоволяват себе си. Те са Негови деца – Негови по сътворение и по изкупление. Научете ги да отбягват забавленията и прищевките на този пропаднал век. Пазете умовете им чисти и свети пред погледа на Господа. Хвалете Бога. Нека вашите разговори, вашата музика и песни да прославят Този, Който е сторил толкова много за вас. Хвалете Бога тук и после ще сте годни да се присъедините към небесния хор, когато влезете в Божия град. Ще положите блестящите си корони в нозете на Исус, ще вземете златните си арфи и ще изпълните небесата с музика. Ще Го хвалим с безсмъртни устни.

И когато нашият Изкупител ни води към трона на Безкрайния, осиян от Божията слава, ще доловим хвалебствените и благодарствени химни на небесния хор, застанал около трона. Когато ехото от ангелските песни се чуе в земните ни домове, тогава сърцата се приближават повече до небесните певци. Единството с Небето започва на земята. Тук се учим на „нотите” на това хваление.

Славете Господа! Говорете за Неговата милост! Разказвайте за Неговата сила! Подсладете атмосферата, която заобикаля вашата душа! Хвалете със сърце, душа и глас Този, Който е светлината на лицето ви – вашия Спасител и Бог!