ЩЕ СЕ ВИДИ!

Една източна приказка разказва за цар, който имал пръстен с вълшебен опал. Пръстенът въздействал на този, който го носи и го правел добър, чувствителен и любящ. Владетелят имал трима сина, които обичал еднакво и преди смъртта си трябвало да реши на кого да даде пръстена. Той поръчал да направят още два, които да бъдат точни копия на оригиналния. Тогава извикал синовете си, които влезли един по един при него. Дал своите наставления, уверил всеки един от тях в любовта си, като всеки получил и пръстен от баща си.

След смъртта на царя, синовете му разбрали, че и тримата са получили досущ еднакви пръстени и започнал спор помежду им. Те искали да знаят кой е получил вълшебния пръстен и стигнали дори до съд. По време на делото съдията разгледал внимателно пръстените и казал:

– Не мога да кажа кой е вълшебният. Но вие можете да го покажете. Хората ще разберат по живота ви дали носите истинския пръстен.