ЩЕ СЕ ВЪРНА ЗА ВАС

 

През 1914 г. Ърнест Шакълтън повел експедиция, която с кораб стигнала до Антарктида. Експедицията протичала no план, докато лед не впримчил кораба и накрая счупил корпуса му. Мъжете се отправили със спасителна лодка към малък остров. Шакълтън обещал да се върне за тях и заедно с малка спасителна група пропътувал 800 мили от опасните морета до остров Южна Джорджия.

Само с един секстант (уред за  астрономически и геодезични наблюдения – бел. ред.) за водач, те достигнали острова. Шакълтън повел групата си по стръмен планински терен към китоловното пристанище от другата страна. Като пристигнали, той наел кораб за своя екипаж. Водачът им удържал на думата си и се върнал да ги вземе. Нито един човек не бил оставен.

Когато Исус се подготвя да напусне учениците Си, обещава да се върне. Той казва: „Като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие” (Йоан 14:3). След като изтърпява ужаса на кръста, Исус възкръсва от мъртвите, за да даде вечен живот на всички, които вярват в Него и Го приемат за свой Спасител. Днес Той живее в нас чрез Святия Дух, но един ден ще се върне, за да ни вземе при Себе Си (I Солунци 4:15-18). Исус държи на думата Си. Ако Му принадлежите, Той ще се върне за вас!

 

 „Няма да ви оставя сираци; Ще дойда при вас.“   Йоан 14:18

 

ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС Е ТОЛКОВА СИГУРНО, КОЛКОТО ПЪРВОТО.