ЩЕ СЕ РАЗПОЗНАЕМ ЕДИН ДРУГ

„Защото сега виждаме нещата неясно като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат“ (1 Кор. 13:12).

Ще познаем приятелите си точно така, както учениците познаха Исус. Те може да са били деформирани, болни или обезобразени в този смъртен живот, а възкръсват в съвършено здраве и хармония, но въпреки това в прославеното им тяло тяхната самоличност ще бъде съвършено съхранена. В лицето, озарено със светлина, грееща от Исусовото лице, ще открием чертите на онези, които обичаме.

Изкупените ще се срещнат и ще разпознаят човека, чието внимание е било насочено към издигнатия Спасител. Какъв благословен разговор провеждат тези души! „Бях грешник – ще се каже – без Бог и без надежда в света; и ти дойде и отправи вниманието ми към скъпия Спасител като моя единствена надежда“. Други ще кажат: „Аз бях езичник в далечни земи. Ти остави приятелите си и удобния дом и дойде да ме научиш как да намеря и да повярвам в Исус като единствен и истински Бог. Съборих идолите си и се поклоних на Бога, а сега го виждам лице в лице. Спасен съм, вечно спасен, за да гледам винаги Онзи, Когото обичам“.

Други ще изразят признателността си към тези, които са хранили гладните и са обличали голите. Те казват: „Когато отчаяние обвърза душата ми с неверие, Господ те изпрати при мен, за да ми кажеш думи на надежда и утеха. Ти ми донесе храна за физическите ми потребности и отвори за мен Божието Слово, като пробуди духовните ми нужди. Ти се отнесе към мен като към брат. Състрадаваше в моите мъки и възстанови наранената ми душа, така че успях да се хвана здраво за Христовата ръка, протегната, за да ме спаси. В моето невежество ти ме учеше търпеливо, че имам Баща в небето, Който се интересува от мен. Ти ми четеше скъпоценните обещания в Божието Слово и ми вдъхваше вяра, че Той желае да ме спаси. Сърцето ми бе смекчено, покорено, съкрушено, когато гледах кръвта, която Христос бе пролял за мен. Аз съм тук – спасен, вечно спасен, за да живея винаги в присъствието Му и да възхвалявам Него, Който даде живота си за мен“.