ЯЙЦЕТО ИЛИ КОКОШКАТА?

Веднъж един френски учен, колега на мъдрия Паскал, се обърнал към него с думите:
– Ако аз имах мозък като твоя, приятелю, щях да бъда по-добър човек.
Казват, че отговорът на Паскал бил следният:
– Тогава опитай да станеш по – добър човек и ще имаш мозък като моя.
“Животът е приказка”