ЯРКИ ЛЪЧИ СВЕТЛИНА

 “В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.”
(1 Тимотей 4:15)

Бог ни учи за великия Свой план на Изкуплението. И това трябва да стане за нас предмет на най-сериозно и постоянно благодарение. Божиите обещания винаги се сбъдват, ако непрекъснато бдим и се молим…

Нашето познание трябва да придаде духовност на разума, а познанията си върху Библията да приложим на практика. Божието благоволение е в тези, които са свързани с Него и са изпълнени с познание за волята Му. Господните служители трябва да Го опознават все повече с всеки изминат ден. Те ежедневно трябва да растат в благодатта и духовната мъдрост, укрепени със силата на Неговата славна мощ. Трябва да растат в духовната работоспособност, за да бъдат крепители на Божия народ.

Бог не приканва грешниците да влязат в полето на Неговата служба със своите естествени характерни черти, при които биха се провалили пред небесната вселена и пред света… Непреклонният, жесток нрав, който съди и осъжда, оставя отпечатъка на врага върху всичко. Затова е нужно да се отворят вратите пред милостта, за да влезе тя и да остави своя отпечатък върху всяко намерение и план. Светът трябва да вижда принципи, които са различни от представяните досега. Кръстът бе издигнат от Христос. Нашият Господ не изисква от никой човек да измисля изпитания или кръстове за Божия народ. Той представя Своите изисквания пред народа Си и кани всички: “Дойдете при Мене всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя . Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко” (Матей 11:28-30). “Понесете Моето иго, и във вашата ежедневна опитност ще намерите покоя, който идва само върху послушните.”

Христос кани всички да дойдат при Него, но когато направят това, те трябва да се откажат от всички свои грехове. Техните пороци и слабости, гордостта и светската суета трябва да се положат в подножието на кръста. Това е изискването на нашия Господ, защото Той ни обича и желае да спаси всички – не с техните грехове, а от греховете им. Онзи, който приеме истината, копнее за преобразяване на характера си, а последица от това е светлината, която го огрява с ярките си лъчи.

Истината трябва да се приема и прилага на дело, защото Христос е показал, че тя е Словото на живия Бог. Най-ярките лъчи светлина струят от прага на небето и осветяват пътя, в който Бог иска от Своя народ да върви. Когато грешниците приемат Христа за техен личен Спасител, те осъзнават величието на Божия дар към тях и към Божествения Дарител потичат хваления и слaвословие. Изцеляването на душите от греха е равно на придобивка, съставена от благост към хората и отдаване на хвала и слава на Бога.