ЯСНА ПОЗИЦИЯ

“вие сте Христово писмо” 2Кор.3:3

Винаги трябва да показваме ясно, като посветили се на Божията служба, че това означава прилежност и усърдие. То означава да сме верни работници, които правят всичко за спечелването на души за Христа. Необходима е непрестанна бдителност, за да бъдем верни до смърт, да се подвизаваме в доброто войнстване на вярата, докато победим, и вече като победители ще получим венеца на живота си.