БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

Бог знае всичките ни нужди и е предвидил как да ги задоволи. Той има цяла съкровищница от запаси за Своите деца и може да им даде онова, от което се нуждаят при всички обстоятелства.

Той е дал на скъпите Си деца безценни обещания при условие, че те с вяра се съобразяват с Неговата мъдра и добра воля.

Няма житейско бреме, което Той да не може да облекчи; нито мрак, който да не може да разпръсне; нито слабост, която да не може да превърне в сила; нито страх, който да не може да успокои; нито достойни стремежи, които да оправдае и към които да не ни води.

Бог е предвидил за всеки човек точно утехата, от която душата му се нуждае. Неговите обещания подхождат за всички категории хора – за хора без приятели, за притиснатите от бедност, за богатите, за болните, за наскърбените. Всеки може да намери именно помощта, която му е необходима, ако осъзнае тези обещания и се облегне на тях с вяра.

Също както земният родител насърчава детето си да идва при него със своите проблеми по всяко време, така и Господ ни окуражава да излагаме пред Него нуждите и безпокойствата си, благодарността и любовта си. Всяко Негово обещание е сигурно.

Неприятелят никога не може да откъсне от ръката на Христос човека, който простичко се доверява на Неговите обещания.

Бог е поставил обещанията Си в Словото, за да ни помогне да имаме силна вяра в Него. Навсякъде по нашия път Той е оставил цветята на Своите обещания да украсяват живота ни. Но много хора отказват да откъснат тези цветя и избират вместо тях тръните и бодилите…Когато гледаме Божиите обещания, намираме утеха, надежда и радост, защото това са думите на Безпределния.

Направете Божиите обещания неразривна част от своето мислене. И когато трудностите и изпитанията дойдат, тези обещания ще се окажат за вас извор на небесна радост и утеха.

Всяка молба влиза в сърцето на Бога, когато дойдем при Него с вяра. Но ние не проявяваме достатъчно вяра. Трябва да възприемаме нашия Бог като небесен Баща, Който желае да ни помогне много повече, отколкото земните ни родители. Защо не Му се доверяваме?

Ако поверим на Бога сигурността на душите си, като упражняваме жива вяра, обещанията Му няма да пропаднат, но ще се изпълнят за нас, защото те не са ограничени от нищо, освен от нашата вяра.

Сега е времето когато трябва да се запознаем с Бога чрез изпитване на Неговите обещания. Ангелите записват всяка сериозна и искрена молитва. Трябва да се разделим по-скоро с вътрешното си самодоволство и със себичното си себеугаждане, отколкото да пренебрегнем общуването с Бога.
Мислете за Христос! Гледайте към Него с вяра! Вярвайте в обещанията Му! Поддържайте мисленето си в състояние на пълно доверие! Бог ще ви бъде опора.Облегнете се на Него, научете се да сте зависими от Него. Установете и укрепете доверието си върху Този, Чиято ръка никога не греши!

Всичко е възможно за този, който вярва! И каквото и да пожелаете, когато се молите и вярвате, че го получавате, ще ви се изпълни. Тази вяра прониква и през най-мрачния облак и донася лъчи на светлина и надежда до отпадналата и обезсърчена душа. Именно отсъствието на тази вяра и на такъв вид доветие донася безпокойствата, причиняващи страдания, страхове и зли предчуствия. Бог иска да извърши велики неща за Своя народ, когато те възложат доверието си изцяло на Него.